CTV Sound Studios

 • Raslas Bach A Mawr1:27

 • Sain Ddisgrifio Cymraeg1:09
 • English AD1:08

​Effeithiau Sain


Mae gennym lyfrgell o effeithiau sain yr ydym wedi recordio yma yn Ne Cymru, i safon broffesiynol uchel, gan ddefnyddio offer arbenigol i atgynhyrchu y sain gorau posibl.


Am restr lawn o'r effeithau sain, cysylltwch a ni trwy ebost. 


Os na allwch chi dod o hyd i beth rydych eisiau, fe allwn ni recordio effeithau sain penodol i'r cwsmer. Fel arfer byddwn yn anfon yr effeithau sain fel ".wav" (16bit / 44.1KHz) ond allwn hefyd ddefnyddio gwahanol fformatau fel:

 • wav
 • mp3
 • aiff 
 • CD, a llawer mwy
 • Increasing Health and Vitality0:38
 • Sofa Sofa 2:17

Ail Leisio a Throsleisio


​​Gallwn recordio trosleisio ar gyfer teledu, radio, cynyrchiadau fideo, podlediadau a llawer mwy.

Mae ein bwthiau trosleisio wedi cael eu trin yn acwstig ac yn seinglos i roi sain lân a naturiol iawn. Mae'r meicroffon Neumann U-87Ai yn sicrhau ansawdd uchel, sain lleisiol manwl o safon y diwydiant.


Gyda ein systemau Protools rydym yn gallu recordio / ail-leisio 'i lun' os darperir ffeil fideo gyda ffeiliau fel :

 • .avi
 • .dv
 • .mp4 


Rydym yn golygu a chymysgu i fformatau safonol y diwydiant, megis :

 • wav
 • aiff
 • mp3
 • CD, a llawer mwySain Ddisgrifio


Rydym ar hyn o bryd yn darparu gwasanaeth Sain Ddisgrifio ar gyfer S4C.  Darparwn recordio "i lun", golygu, cynhyrchu "Fade-Bytes", a throsglwyddo y deunydd terfynol. 

Trac llais yw Sain Ddisgrifio, yn cael ei ddarlledu ar sawl platfform teledu digidol sy'n cael eu defnyddio gan ddeillion a phobol a nam gweld. Mae'r llais yn disgrifio yr hyn sy'n digwydd ar y sgrin ac mae'n cael ei osod mewn bylchau yn neialog y rhaglen. 

Gwasanaethau

Llyfrau Llafar


Gall CTV hefyd ddarparu llyfrau llafar i awduron a chyhoeddwyr. Gall ein peirianwyr weithio gyda deunydd Saesneg a Chymraeg i’r safon uchaf. Mae dau fŵth trosleisio gennym sy’n berffaith ar gyfer y math hwn o waith er mwyn sicrhau bod y llefaru yn lân ac yn fanwl. Byddwn yn golygu ac yn cymysgu eich llyfr llafar yn ôl eich anghenion penodol ac yn anfon copi i chi ar y fformatau hyn -


.wav
.mp3
.aiff
CD a mwy

Gallwn hefyd eich helpu chi i lwytho eich llyfrau llafar i ACX. Bydd hwn yn eich helpu chi i ddosbarthu eich llyfr llafar yn fyd-eang trwy  Audiable ac iTunes

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni.

Dyma enghraifft o'n gwaith –

Showreels Trosleisio


Gallwn greu a recordio showreels trosleisio proffesiynol yn benodol ar gyfer

eich anghenion chi. Am bris cystadleuol, gallwn gofnodi, golygu a chymysgu 

eich rîl droslais i'r safon uchaf. Mae ein meicroffonau Neumann U87 yn sicrhau

ansawdd sain rhagorol.

Gellir trosglwyddo’r showreel gorffenedig i :-


CD / USB fel .mp3 neu .wav.


 Gallwn hefyd anfon y showreel gorffenedig i gyfeiriad e-bost o'ch dewis.

Ffoniwch ni heddiw am wybodaeth o’n cynigion arbennig ar gyfer Medi 2015.

 • Waves On The Beach0:17
 • Motorway Traffic0:25
 • Sea Birds On The Coast0:36
 • Small Waterfall0:23
 • Wine Being Poured Into Glass0:08
 • Wooden Gate Creaking0:09
 • Electric Shaver0:18
 • Guy Folks Night0:45