CTV Sound Studios

Bu Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru’n defnyddio CTV ers blynyddoedd i gynnal ein Prawf Cyfieithu ar y Pryd. Ar bob achlysur cawsom groeso cynnes a phob cymorth. Mae’r staff yn gyfeillgar, yn broffesiynol ac yn effeithiol wrth eu gwaith.”​

Geraint Wyn Parry, Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru

Trosleisio a Dybio

Ail Leisio

Sain Ddisgrifio

"Mae CTV wedi bod yn darparu gwasanaeth sain ddisgrifio i S4C ers blynyddoedd lawer bellach ac mae gennym berthynas dda â’r cwmni. Mae’r gwaith o safon uchel ac mae CTV bob amser yn cyfleu tapiau i ni ar amser."

Meleri Wyn Flint (S4C)

Stiwdio recordio a dybio yw CTV wedi'i leoli yng Nghaerdydd. Rydym yn arbenigo mewn trosleisio a dybio ar gyfer Teledu, Radio, Cynyrchiadau Corfforaethol, Sain Ddisgrifio,  Ail-leisio, Llyfrau Llafar a sain ar gyfer Prosiectau Rhithreality.

Croeso i CTV

I drafod eich anghenion ffoniwch 02920 450 950

"Awyrgylch hamddenol a chartrefol gyda thîm brwfrydig dwy-ieithog; mae safon gwaith CTV yn gyson o’r radd flaenaf."

Elfed Dafis, Rheolwr Gyfarwyddwr, Gair i Glust Cyf